LjusrummetLjusrummet, ett utrymme som erbjuder besökarens sinnen nya upplevelser och hjälper denne att koppla av. Rummet och dessa apparatur är specialdesignad av en professionell ljusdesigner och byggd enkom för Murulandias behov med egenskaper som ljus, musik, rörelse och doft. Focus ligger i att  söka lindra stressymptom och uppnå avslappning. Återställ din mentala och moraliska balans, finn harmoni för dig själv och andra samt stärk dina nervbanor.

Vi har två olika ljusrum tillhanda, en ämnad för barn och en för vuxna, med eller utan barn.

Besökarna bör vara mycket tysta för att inte störa andra närvarande som vilar i ljusrummet ämnar för vuxna. I barnens ljusrum är det tillåtet att föra liv och ljud om sig. Njut och lek i bollhavet vars bollar ändrar färg i samspel med ljudnivån, använd ljustavlan att rita med eller bara koppla av och njut.