Förskolebarn 4-6 årDe motoriska kunskaperna är viktiga i denna ålder och att lära sig hantera och förstå sig på olika människorelationer samt sambandet mellan olika händelser. På Murulandia kan vi erbjuda barnet många uppgifter och möjligheter att utvecklas. De kan leka att de är frisörer, läkare, handelsmän eller cafeinneståndare, eller fiska vid sjön eller sköta om babytomtar och skjutsa omkring dem i vagnar.

Barnen kan nöjt besöka tomtarnas verkstad och laboratorium i vars mikroskop man kan beakta käkbenet av en fluga, eller operera i ett rågkorn. I bergtomtarnas gruvor har intressanta stenar schaktats och man kan även bygga mekaniskt rörliga maskiner. Besök julbyn eller sjunk ned i sagornas värld, eller lär dig om de finska julsederna och om nationalrätter.

Besök även planetariet och upplev hur det känns att flyga med stjärnorna. Snilletomtarna har en hel del rebushemligheter som väntar på att lösas. Den magiska pennan hjälper dig att räkna och att lösa olika uppgifter.Bollkastning och labyrinter med olika nivåer och olika hinder hjälper barnet att utveckla problemlösning och smidighet.

Ett mysigt cafe finns till handa när hungern överraskar och där kan man äta ett nyttigt mellanmål men också här spela, titta, gissa och se mycket intressant omkring sig. Nära Cafeet ligger skogspartiet, en speciell plats där du kan sitta i örnens bo, gömma dig i en rävs lya och lära dig mycket om djuren i den finska naturen. Lös spårens hemligheter i skogsöppningen, undersök smådjurs bon och titta på roliga djurbilder och lyssna på skogens ljud.