Åldern 1-3 årSpeciellt utmärkande för den här åldern är att det är nu som barnets sinnesförnimmelser och upplevelser lägger grunden för barnets kommande inlärningspotential. Barn i den här åldern är som små tomtenissar, outtröttliga och nyfikna försöker de på egenhand att förstå och utforska saker de ser.

På Murulandia finns det olika leklabyrinter, mjuka idrottsredskap, bollar av olika tyngd och i olika storlekar, tunnlar och vråar som ditt barn kan uppleva och utforska.

Lekstugan och rutschkanan är för barn speciella platser där de flesta hittar något att sysselsätta sig med. Platser med potentiella gömställen och där man kan ha det roligt med att leka ex. rollspel eller teater.

Leksakerna finns på ögonhöjd med barnen och lekområdet söker stärka barnets vilja att undersöka och förstå, att minnas, begreppa saker och ting, materielt tänkande osv, alltså de hjärnans processer som är så viktiga i denna ålder.

Vi har en upplevelsestig med olika uppbyggnadsmaterial och ytmaterial, en liten miniby med miniatyrverktyg, tomtar som lär ut till barnen om olika husdjur och om hurudana maskiner och invånare det finns på en bondgård. intelligenta verk placerade i närheten samt lärorika lekar lockar barnens uppmärksamhet och uppmanar dem till lek och att förkovra sina kunskaper.

Det är en upplevelse för föräldrarna att se sitt barn i konstsmedjan var man kan rita på sandbord eller ljustavlor, forma modellera och leka med vatten och måla med staffli. Allt är så spännande och intrycksberikande.

Barnens ljusrum förorsakar mycket glädje och i bollhavet ändrar bollarna färg enligt din röst. Pröva att sjunga en sång och förundras över bollarnas färgskala, eller se på de små lysande fiskarna på en magisk rit-tavla som ger din teckning liv och innehåller många hemligheter.