Lekrum
Lekrum
Lekrum
Järnvägen
Minigolf
Julby

Under de första levnadsåren utvecklas barn som snabbast. Ju klarare, intressantare och rikare barnets omgivning är desto bättre utvecklas hon. Omgivningen förstärker och utvecklar dess känslosinnen, effektiverar syn, hörsel, känsel, all sorts förståelse. Omgivningen förbereder barnet inför skolgången och medför nyfikenhet och intresse att lära sig till barnet.

En dylik miljö är svår att uppnå i dagens barndomshem och städer. Hos många småbarnsfamiljer saknas tillräckliga möjligheter för barnen att utforska sin omgivning och för föräldrar att stöda barnens utveckling.

Murulandia är en temapark för hela familjen och erbjuder en speciell miljö planerad att erbjuda de förutsättningar som krävs för utveckling kombinerat med rekreation. En ny nivå utav fritid är svaret på frågan, hur göra en barnfamiljs semester bade intressant och nyttig?

Vår slogan är Fritid, Familjen och Utveckling.

Hur barnet växer och utvecklas beror mycket hur och var barnet tillbringar sin tid. Omgivningen kan antingen hjälpa till och stöda barnets utveckling och göra henne starkare och inteligentare, eller som motsats verka hämmande för det kognitiva intressets utveckling.

Genom att leka och utforska omgivningen i vår park utvecklar barnet utan att själv inse det sitt minne, sin observationsförmåga och sin fantasi. Barnet får ta del utav viktiga sinnesförnimmelser, lär sig att koncentrera sig och att tänka logiskt och snabbt. På samma gång får de som besöker vår park ta del utav intressanta saker ur Finländsk kultur, historia och traditioner.

Vår hemlighet ligger däri att hela vår parks miljö är konstruerad att ta i beaktande de olika stadierna i barnets utveckling. Sinnena stimuleras utav den intressanta och häpnadsväckande inredningen samt alla de specialbyggda leksakerna och dess bakgrunder som erbjuder otaliga sätt och nya ider för barnets utveckling. Samtliga val utav leksaker samt materialanvändning till dessa baserar sig på Montessoris, Nikitinis, Elkons och Davydovs samt mången annans skolas tillvägagångssätt och lärdomar.

En motsvarande helhet som detta kan ingen annan i världen uppvisa än Murulandia.

Vi tar gärna emot respons och ideförslag utav våra besökare och utvecklar vår park på basis av er respons i mån om möjlighet.