Vain perheet, joilla on erityislapsi, invalidilapsi tai lapsi, jolla on kehittymis- tai psyykkisiä vaikeuksia tietävät, miten vaikea on suunnitella vapaa-aikaa koko perheelle. Vapaa-aikaa, josta jokainen voi nauttia ja löytää itselleen jotain mielenkiintoista. Missä sekä terve lapsi että lapsi, jolla on kehitysvaikeuksia, voi saada nautintoa, iloa ja hyötyä. Kun Murulandia-teemapuistoa suunniteltiin, hyödynnettiin monen vuoden kokemusta pedagogiikasta ja psykologiasta. Tavoitteena oli luoda kehittävä ympäristö vapaa-ajan vietolle niin terveille, kuin myös niille lapsille, joilla on kehitysvaikeuksia. Lapsi, jolla on erityisvaikeuksia tarvitsee enemmän apua, ja tämän vuoksi olemme tehneet erikoisohjelman tällaisia lapsia varten. Murulandiassa vapaa-aikanne tulee sisältämään sekä hauskaa ajanviettoa että kehittävää tekemistä.

tonttu6Lapsuusaika on erityistä aikaa, koska silloin tapahtuu monenlaista kehitystä psyykkisellä tasolla. Menetetystä ajasta siinä iässä voi aiheutua peruuttamatonta haittaa lapselle, jolla on erityisiä vaikeuksia, ja sitä on todella haastavaa korjata. Silloin, kun puhutaan lapsista, joilla on erityistarpeet (down-syndrooma, kehitysvamma, psyykkinen kehitysongelma, autismi, keskittymishäiriö, sokeat sekä kuurot lapset tai lapset, joilla on motoriikka- ja koordinaatio-ongelmia) on erittäin tärkeää käyttää aikaa lapsen kehitykseen.

Terve lapsi liikkuu luonnollisesti eteenpäin, kehittyy ja kehittää itseään siellä, missä se on mahdollista. Lapset, joilla on jonkinlaisia rajoitteita useimmiten tarvitsevat erilaisen stimulaation ja oikeanlaisen ympäristön, jossa voivat oppia, muistaa sekä kiinnostua erilaisista asioista. Sellaisten lasten kehitys on hyvin riippuvainen siitä, missä ja miten he viettävät aikaansa. Erilaisilla ikäryhmillä on erilaiset kehitysvaiheet. Kehitysvaiheet ovat erittäin tärkeitä kun puhumme erityislapsesta. Silloin on haitallista, jos hyödyllinen aika oppimiselle menee ohi. Murulandiassa on omat erityiset teemat, jotka ovat: Kehitys, perhe ja vapaa-aika. Koko alue on luotu sen mukaisesti, että se stimuloisi lapsen kehitystä eri vaiheissa. Murulandiassa on mahdollisuus kiinnostavaan ajanviettoon jokaiselle:

  • Lapset/aikuiset down-syndrooman kanssa
  • Kehitysvammaiset lapset
  • Lapset, joilla on ongelmia psyykkisessä kehityksessä

Erittäin tärkeää näille ryhmille on kehittää motoriikkaa mahdollisimman varhaisessa iässä. Se auttaa lapsia oppimaan monia opiskelutaitoja ja myöhemmin työkykyä, sekä vaikuttaa myös puheen kehitykseen ja ääntämiseen. Erityislapsen kanssa saapuessa Murulandia-puistoomme, on hyvä pyytää henkilökunnaltamme erikoisohjelma. Alle 4-vuotiaiden lasten kanssa on hyvä aloittaa erikoisohjelmastamme (sensoriikka tai motoriikka). Sen jälkeen kannattaa työstää erikoisohjelmilla muistia, keskittymistä, ajattelua sekä mielikuvitusta. Kaikki ohjelmat ovat monipuolisia ja ne on suunnattu kehittämään erilaisia taitoja. Niihin on myös suunniteltu erikoistuminen johonkin tiettyyn taitoon, mikä mainitaan ohjelman nimessä.

tonttu2Puistossa on paljon eri vaikeusasteen liikuntavälineitä. Kannattaa aloittaa helpoimmista ja siirtyä vaikeampiin. Kaikki lelumme ja laitteemme Murulandiassa kehittävät samanaikaisesti muutamia erilaisia taitoja sekä psyykkisiä prosesseja. Esimerkiksi kun lapsi siirtelee labyrintissä lelua, hän treenaa samalla motoriikkaa, kehittää ajattelua ja logiikkaa sekä stimuloi mielikuvitusta ja muistia. Kun lapsi leikkii levypalapelillä, motoriikka ja graafiset taidot kehittyvät ja visuaalinen sekä äänellinen kehitys stimuloituu. Erikoinen luova ympäristö taidepajassamme kutsuu lapsenne kokeilemaan erilaisia taiteen muotoja. Siellä kannattaa tutustua lähemmin maaleihin, saveen, hiekkaan, veteen ja muovailuvahaan. Tämä on todella tärkeää down-lapsille sekä autistisille lapsille, koska monet heistä ovat erityisen ihastuneita ilmaisemaan itseään taiteen ja musiikin avulla. Heillä on erityisiä korvaavia kykyjä, jotka voivat vaikuttaa myönteisesti koko kehitykseen. Luonne jokaisella tällaisella lapsella on ainutlaatuinen. On tärkeää ymmärtää lapsen vahvuudet sekä heikkoudet.

Valohuoneessa lepo auttaa palauttamaan emotionaalista tasapainoa, jos lapsi on ylivilkas tai väsynyt. Huone antaa loistavan tilaisuuden visuaaliselle ja aistilliselle kokemukselle, sekä parantaa keskittymiskykyä.

Leikkiminen pääsalissa voi tapahtua joko lapsen valinnan mukaan, tai vanhemmat voivat ohjata sitä. 3-4 vuotiaat lapset voivat esimerkiksi vierailla metsässä, leikkiä eläinten kanssa, oppia niiden nimet, ja kuunnella luonnon ääniä. Autoratamme on erityinen tuntoaistia stimuloiva tie. Lapset viihtyvät myös seikkailuradallamme, joka on omiaan kehittämään tasapainoa, tarkkuutta ja koordinaatiokykyä.

Vanhemmat lapset varmasti saavat suurta iloa ja mukavan kokemuksen roolileikkialueellamme. Siellä on kaikki mitä tarvitset kotileikkeihin – voit syöttää nukkea ja laittaa sen nukkumaan, kävellä lähimpään tonttukauppaan tai leikkiä lääkäriä tai vaikka kampaajaa. Tällaiset leikit ovat erityisen tärkeitä viidestä vuodesta ylöspäin, koska ne antavat lapsille korvaamatonta kokemusta kotitöistä sekä antavat mahdollisuuden kokeilla aikuisten rooleja.

Lapsille, joilla on ongelmia henkisessä kehityksessä, on erityisen tärkeää kyetä luoda roolipeli ja onnistua toimimaan järjestelmällisesti. On tärkeää toimia loogisesti pelin skenaarion mukaan. Olemme eristäneet leikkialueet toisistaan, joten lapsen on helppo keskittyä johonkin tiettyyn peliin tai leikkiin. Alueet ovat kuitenkin sijoitettu lähelle toisiaan ja vaativia leikkejä varten voi yhdistää alueita toisiinsa. Erikoislapsille tämä yhdistäminen voi olla vaativa prosessi. Ei ole väliä, jos ensimmäisellä vierailullaan lapsi haluaa vain juosta ja koskettaa kaikkea. Se on vain merkki siitä, että hän on vielä sellaisessa vaiheessa kehityksessään. Lapsen on säännöllisen ja rauhallisen ohjauksen avulla mahdollista nousta korkeammalle tasolle leikeissään, ja kehittää itseään vaikeammilla roolileikeillä. Seuraavien käyntien aikana näet, miten lapsi alkaa keskittyä leikin tarinaan ja alkaa ehkä matkia aikuisten toimia.

Vanhemmat lapset voivat viihtyä laboratoriossamme, yrittää yhdessä muiden kanssa rakentaa jotain, tai katsella muiden lasten leikkejä.

Esteratamme sopii erityisesti lapsille, jotka rakastavat liikuntaa. He voivat mennä läpi noitien lumotun metsän joko itse, tai yhdessä vanhempiensa kanssa. On todella mielenkiintoista treenata fyysisiä taitoja ja samalla kehittää loogista ajattelua, kun pitää miettiä miten voittaa esteet.

Pääalue on perustettu terveiden lasten jaksamisen pohjalta, ja jos huomaa, että lapsi on väsynyt olemaan puistossa, kannattaa mahdollisesti vähentää puistossa vietettyä aikaa ja todennäköisesti pitää enemmän pieniä juoma- tai lounastaukoja, sekä vaihdella erikoishuoneiden ja pääsalin välillä. Alkuvierailua ei kannata ajoittaa kiireisimpiin tunteihin, sillä se voi kuormittaa lasta liikaa.